FACEBOOK

แผนที่ร้าน

🎯 ร้านคาร์ แอคทีฟ เชียงใหม่
🚩ร้านอยู่ในโครงการนิ่มพล่าซ่า เข้ามาด้านในอยู่ฝั่งขวา
สังเกตป้ายร้านชื่อ คาร์ แอคทีฟ (โปรดระวังเข้าร้านผิด)